Ana SayfaJINİstanbul Sözleşmesi kararı: Danıştay iptal istemini reddetti

İstanbul Sözleşmesi kararı: Danıştay iptal istemini reddetti

Danıştay İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini reddetti.

Danıştay 10’uncu Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini oy çokluğuyla reddederken kararda; İstanbul Sözleşmesi’nden çekinilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının şekil ve yetki unsurları yönünden hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

Öte yandan Danıştay 10. Dairesi, Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu vurgusunu da yaptı.

Danıştay Savcısı, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararının iptali talebini son duruşmada yinelemiş ve “Dava konusu işlemin iptal edilmesi gerektiği düşünülmelidir” ifadelerini kullanmıştı. 

Tüzel ve gerçek kişiler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararının iptali için 220 dolayında dava açıldı. Bu davalarda, “çekilme kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması” talep edildi.

- Advertisment -

Recent Comments