Ana SayfaSUÇLU KİM? AKDENİZ’DE YİNE GÖÇMEN FACİASI / SİNAN ÇİFTYÜREK
Array

SUÇLU KİM? AKDENİZ’DE YİNE GÖÇMEN FACİASI / SİNAN ÇİFTYÜREK

Bir kez daha 700 göçmenin bindirildiği tekne Akdeniz’de alabora oldu ve insanlar denize döküldü! Mizansen hep aynı!

“Kaçak göçmenler” tıka basa kırık dökük tekne ve gemilere bindiriliyor ve beklenen oluyor: Tekne batıyor! İnsanlar ölüm yolculuğunda balıklara yem yapılırken “hümanist”(!)Avrupa’nın sahil güvenlik güçleri de güya göçmenleri “kurtarmak için canla başla çalışıyor ama nafile çoğunu kurtaramıyor”! Yıllardan beri alıştırıldığımız klişe haber şekli budur!

Her yıl bir yana artık her ay hatta her hafta Akdeniz’de yüzlerce Afrikalı göçmenin benzer trajedisine alıştık, alıştırıldık! Hemen hemen her hafta “Akdeniz’de tekne battı yüzlerce göçmen sulara gömüldü” haberlerine alıştırıldık!

Afrikalılar çoluk çocuk, kadınlar evlerini, yurtlarını maddi ve manevi değerlerini bırakıp uzak diyarlara kaçmaya dahası ölüm yolculuğuna çıkmaya ve göz göre göre deniz sularında ölüme terk edilmeye sebep olan kim/kimler? Suçlu/suçlular kim?

Kim suçlu?

Suçlu; “Para kazanıyorum” diye insanları kırık dökük tekne ve gemilere bindirip ölüm yolculuğuna çıkaran insan tacirleri mi? İnsan tacirleri elbette suçludurlar ama asıl suçlu olanlar bugün “hümanist, kurtarıcı ve uygar insan” rolünü oynayan sömürgeci emperyalist kapitalizmdir özelde de Batı kapitalizmidir.

Suçlu; yüzyıllarca Afrika halklarını köleleştiren, insan bile kabul etmeyip ama kapitalizmin iş gücü ihtiyacını karşılamak için esir köle olarak insanlık dışı yol ve yöntemlerle Batıya taşıyan kapitalistler ve onların iktidarlarıdır.

Suçlu; milyonlarca Afrikalıyı en aşağılık yöntemlerle avlayıp esir alan, kaçmasınlar diye zincirlere vurup gemilere taşıyan, gemi ambar veya bodrumlarında tıklım tıklım dolduran, yetmedi “isyan etmesinler” diye gemilerde el ve ayakları bağlanıp üst üste istifleyen sömürgeci Batı kapitalizmi ve sahipleridir!

Suçlu; on milyonlarca Afrikalıyı esir olarak Amerika kıtasına taşırken bir o kadarını da gerek insan avcılığı gerekse de taşıma sırasında gemilerde öldürdüğü veya ölüme terk ettiği Batılı ırkçı,  sömürgeci emperyalist zihniyet ve sahipleridir!

Suçlu; birkaç yüz yıl sürdürdüğü klasik sömürgecilik yıllarında, Afrika’nın yeraltı ve yer üstü zenginlik kaynaklarını talan ederek Batıya taşıyan bencil ve ırkçı Avrupa burjuvazisidir!

Suçlu; bugün Afrika halklarını inanç ve etnik farklılıklarını kullanarak birbirine kırdıran ve ellerinde-avuçlarında kalan ne varsa onu da silahlanma adına Batılı silah tekellerine vermeye sevk eden emperyalist kapitalizmdir!

Nihayet suçlu; yüzyıllardır enselerinde boza pişerin Batılı tacir ve tüccarları “uygar dünyanın uygar temsilcileri” görüp ülkesinin geriye kalan zenginlik kaynaklarını bir kez daha soyup soğana çevirmeye davet eden Afrikalı egemenlerdir!

Tüm suçlu olanları lanetliyoruz. Ama lanetlemek yetmez insanlığın artık yükünü taşıyamadığı kapitalizmin defterini dürecek nihai kalkışmaya yönelmesi lazım! “Kapitalizmin Tarihsel ve Fiziksel Sınırları” kitabında belirttiğim gibi; insanlık 21. Yüzyılda kapitalizmle nihai olarak hesaplaşacaktır. Hesaplaşmalıdır. 06- 08-2015

[email protected]

- Advertisment -

Recent Comments

Verified by MonsterInsights